Rijbewijs BE

Rijbewijs BE: Rijbewijs B met aanhangwagen

Het rijbewijs Categorie B+E is vereist voor: de bestuurders van gekoppelde voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie B en een aanhangwagen waarvan de MTM groter is dan 750 kg, op voorwaarde dat:
– de MTM van het geheel groter is dan 3.500 kg
– de MTM van de aanhangwagen groter is dan de ledige massa van het trekkend voertuig

Het rijbewijs voor de categorie B+E wordt niet vereist voor bestuurders met een rijbewijs voor de categorie B behaald in België voor 01/01/1989.

Wanneer de MAXIMUM TOEGELATEN MASSA van de aanhangwagen meer dan 750 kg bedraagt, volstaat het rijbewijs categorie B, indien aan volgende 2 voorwaarden voldaan is:

de MAXIMUM TOEGELATEN MASSA van het trekkend voertuig + aanhangwagen niet méér bedraagt dan 3.500 kg en
de MAXIMUM TOEGELATEN MASSA van de aanhangwagen mag de ledige massa van het trekkend voertuig niet overschrijden. ZONIET is het rijbewijs Categorie B+E vereist.

in het bezit zijn van rijbewijs B
8 uur praktijk
praktisch examen met de rijschool