Rijbewijs B

Voorlopig rijbewijs B met begeleider: rijbewijs VRB 36 maanden

Geldig gedurende 36 maanden.
Je bent niet verplicht praktijklessen te volgen.
We bieden je wel een basispakket van 6 uur aan (minimum leeftijd is 17j.), een uitbreiding met extra lessen kan eventueel wel nuttig zijn.

Vanaf 17 jaar kan je naar het gemeentehuis gaan met:

· ´aanvraag om een voorlopig rijbewijs´ (document gekregen na theorie-examen).
· 2 pasfoto´s
· betalen van je rijbewijs (de prijs voor het rijbewijs in het gemeentehuis is afhankelijk van gemeente).

Je begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs B bezitten, ingeschreven zijn in een Belgische gemeente en niet vervallen zijn van het recht tot sturen binnen de 3 jaar voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs. Je mag niet rijden tussen 22 u en 6 u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravonden en de avonden van wettelijke feestdagen.

Dit is ook van toepassing voor kandidaten ouder dan 24 jaar (nieuw).
Naast de begeleider mag 1 andere persoon mee.
Een reglementaire L achteraan op het voertuig en een tweede achteruitkijkspiegel voor de begeleider (niet die van de zonneklep !) en de handrem binnen handbereik van de begeleider is niet meer noodzakelijk.
Geen commercieel vervoer en geen aanhangwagen trekken.

Praktijkexamen
minimumleeftijd 18 jaar en ten vroegste na 3 maanden stage:
ofwel met eigen voertuig (een begeleider die minstens 8 jaar in bezit is van een geldig rijbewijs B, moet mee, tweede binnenspiegel verplicht)
ofwel met de rijschool.

Herkansen
Na tweemaal niet geslaagd moet je opnieuw minstens 6 uur les volgen! Ga dus pas naar het examen als je er echt klaar voor bent.

Let op!
Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig. Eens de geldigheidsdatum van dit rijbewijs verstreken is, kan je enkel een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen na het opnieuw afleggen van een theoretisch examen.
Je kan wel overschakelen naar het voorlopig rijbewijs 18 maanden, indien je voor het verstrijken van de geldigheidsdatum 20 u les volgt in een erkende rijschool.
Veranderen van voolopig rijbewijs kan enkel binnen de geldigheid van je theoretisch examen (3 jaar geldig).

 

De Heuvellandse Rijschool De Heuvellandse Rijschool De Heuvellandse Rijschool

 

Voorlopig rijbewijs B zonder begeleider: rijbewijs VRB 18 maanden

Geldig gedurende 18 maanden.
Minimum 20 uur rijles volgen in een erkende rijschool.
Als de instructeur je bekwaam acht alleen te rijden, krijg je een ´bekwaamheidsattest´.

Vanaf 18 jaar kan je naar het gemeentebestuur gaan met :

· je ´bekwaamheidsattest´ (van de rijschool)
· je ´aanvraag om een voorlopig rijbewijs´ ( na je theorie)
· 2 pasfoto´s
· betalen van je rijbewijs (de prijs voor het rijbewijs in het gemeentehuis is afhankelijk van gemeente).

Je mag niet rijden tussen 22u en 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravonden en de avonden van wettelijke feestdagen.
Enkel geldig in België.
Een reglementaire L achteraan op het voertuig.
Geen commercieel vervoer en geen aanhangwagen trekken.
Je mag alleen rijden of vergezeld zijn van één persoon die minimum 24 jaar is en houder van een geldig rijbewijs B. Er mag géén tweede persoon meer mee!

Praktijkexamen
ten vroegste na 3 maanden stage
ofwel met eigen voertuig (een begeleider minstens 24 j en in bezit van een geldig rijbewijs B moet mee, tweede binnenspiegel verplicht)
ofwel met de rijschool.

Herkansen
Na tweemaal niet geslaagd moet je opnieuw minstens 6 uur les volgen ! Ga dus pas naar het examen als je er echt klaar voor bent.

Let op!
Het voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig. Eens de geldigheidsdatum van dit rijbewijs verstreken is, kan je enkel een nieuw voorlopig rijbewijs krijgen na het opnieuw afleggen van een theoretisch examen.
Je kan wel voor het verstrijken van de geldigheidsdatum een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen in het gemeentehuis. Dan moet je telkens vergezeld worden door een begeleider die minstens 8 jaar een geldig rijbewijs heeft.

Zijn je 18 maanden voorbij vooraleer je geslaagd bent, dan moet je naar een voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider overschakelen (als je theorie-examen minder dan 3 jaar geleden aflegde, anders moet je dit opnieuw afleggen).
Nadat je je rijbewijs hebt behaald, zal één jaar zerotolerance gelden . Wie een ernstige overtreding (3 de of 4 de graad) begaat, moet opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.